Ee Loka Nanna (From Enendu Hesaridali) Lyrics By Shankar Mahadevan

Ilzaam Lyrics Arjun Kanungo

Ee loka nanna kelalilla
Nananthu yako kane helalilla
Yako kane helalilla
Nanagunu loka nanna kelalilla
O… ho… ho… ho… ho… o.
Heladha mathu nooraridhe
Heladhe navu beradheve
Aradhe gaya hasiyagidhe
Preethiya kanase husiyagidhe
Yarige yaru antha meliro bagavantha
Modhalene geechi biduva
Nenapondhe ulidhu oithu
Kannira sneha aithu santhaisabeku manava
Ni.sa. ga.ri.sa. ga.ri.sa… ga… ri.
Sa… ga… ri… sa. sa… ri… ga… ma… ga.
Ni.sa. ga.ri.sa. ga.ri.sa… ga… ri.
Sa… ga… ri… sa… ni… dha… pa… ma… sa.
Sa. ga. gga. ri. ma.ma. pa.ma.sa.ma. pa.pa.pa. ma.ma.ma. ga.ga.ga. ni.ni.ni. dha.ni.sa.ni.sa.
Ho… jotheyagi navu nadedhantha dharige
Koneyondhu banthe helodhu yarige
Sihi halinatha kushiyadha preethige
Huli hindidhanthe kahi namma palige
Hane meliro gere masithe
Hosabalidhu kanasaithe
Kathegaranu kushiyagalu
Nanna pathrave baliyaithe
Madharangi kaithumbi
Kempu kempu sambrama endhigu
Nanna kanna neerella
Kempu kempu kanadhu yarigu
Yarige yaru antha meliro bagavantha
Modhalene geechi biduva
Nenapondhe ulidhu hoyithu
Kannira sneha aithu santhaisabeku manava

Leave a Reply