Priya Sakhi Ganga (From Kumarasambhavam) Lyrics By P. Madhuri

Ilzaam Lyrics Arjun Kanungo

priyasakhi gange parayu
priyamanasanavite
himagiri shrungame parayu
e? priyatamanavite o
priyasakhi gange parayu
priyamanasanavite o
priyasakhi gange

manasasarssi? akkareo oru
mayayavanika ckappuramo
pranavamantrama tamaraitali?
pranavamantrama tamaraitali?
pranayaparagama mayangkayo

priyasakhi sakhimare parayu
priyamanasanavite
vanataruvrindame parayu hridayeshwaranavite
priyasakhi sakhimare

mativili mal?latike ponmanue e? priyanavite
mativili mal?latike ponmanue e? priyanavite
thirumuti chudia thingk? kalyute
kathiroli ckanini kanukille

priyasakhi gange parayu
priyamanasanavite
himagiri shrungame parayu
e? priyatamanavite o
priyasakhi gange

Leave a Reply